- Turneringen generelt

Indledende runder spilles mandag og tirsdag. Her inddeles holdene i grupper, hvor alle møder alle.

Nr. 1 og nr. 2 (og evt. nr.3) i hver gruppe går videre til A-slutspil, medens de øvrige hold går til B-slutspil.

A- og B-slutspillet afvikles onsdag og torsdag. Her inddeles holdene igen i grupper, hvor alle møder alle. Nr. 1 fra hver slutspilspulje går videre til semifinalerne/finalerne. Semifinalerne og finalerne spilles torsdag aften og fredag formiddag som cup-turnering.

Præmieoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter hver finale.

Der er pokal og personlige præmier til nr. 1 og nr. 2 i A-slutspillet og til nr. 1 i B-slutspillet.

Programmet for A- og B-slutspillet offentliggøres på Internet tirsdag aften.

Turneringen afvikles generelt efter IHF's regler.

Dog har vi følgende særregler:

Inden første kamp SKAL man have udfyldt et holdkort og have afleveret det til Turneringsledelsen.

Spillerne skal bruge samme trøjenummer under hele turneringen.

Hvis man IKKE har udfyldt nedenstående holdkort og har afleveret det i tide, kan man risikere at blive dømt som taber med cifrene 0-5.

Der kan ikke tilføjes nye spillere, når man har spillet 1. kamp.

Der må være 18 spillere på holdkortet. Dog må der max. anvendes 14 spillere pr. kamp.

Hvis en klub tages i at bruge ulovlige spillere (for gamle) – idømmes klubben en bøde på DKK 1500/210€Holdet vil endvidere blive dømt taber i alle kampe 5 – 0 hele turneringen.

Harpiks må eventuelt kun benyttes af spillere fra U15 og opefter.

Fodboldstøvler må gerne benyttes på udendørsbanerne.

Det er ikke tilladt at benytte handsker.

Udskiftning af spillere foregår fra midterlinjen og på samme side under hele kampen.

Ved straffekast – vil tiden ikke automatisk blive stoppet. Timeout bruges ikke i turneringen

Indledende runder spilles mandag og tirsdag. Her inddeles holdene i grupper, hvor alle møder alle.
Dog med undtagelse af U23. Her spilles indledende søndag til onsdag/torsdag, hvorefter man går til semifinaler i A slutspillet og gruppeslutspil i B.

Nr. 1 og nr. 2 (og evt. nr.3) i hver gruppe går videre til A-slutspil, medens de øvrige hold går til B-slutspil.

Når man skal udtage den/de bedste nummer 3 blandt de hold, der skal gå videre til A-slutspillet, vil der blive taget hensyn til, om der er lige mange hold i hver gruppe. Er der i samme kategori grupper med 5 hold og andre med 4, fjernes det dårligst placerede hold i 5 holds-grupperne (alle point og mål nulstilles fra disse kampe).

Ved pointlighed i indledende kampe samt i A- og B-slutspillet benyttes følgende prioriteter:

  1. Opnåede points i indbyrdes kampe
  2. Måldifferencen i indbyrdes kampe.
  3. Flest scorede mål i indbyrdes kampe.
  4. Måldifferencen i samtlige kampe.
  5. Flest scorede mål i samtlige kampe.
  6. Omkamp(e).

Aldersklasser

En spiller må kun deltage for ét hold i samme aldersklasse:

Kategori Aldersklasse
Boys 11 2013, 2014 og senere
Boys 13 2011 og 2012
Boys 15 2009 og 2010
Boys 17 2007 og 2008
Boys 19 2005 og 2006
Boys 23 2001-2004
Girls 11 2013, 2014 og senere
Girls 13 2011 og 2012
Girls 15 2009 og 2010
Girls 17 2007 og 2008
Girls 19 2005 og 2006
Girls 23 2001-2004

 

Øvrige regler

Programmet for A- og B-slutspillet offentliggøres på Internet tirsdag aften.

A- og B-slutspillet afvikles onsdag, torsdag. Her inddeles holdene igen i grupper, hvor alle møder alle. Nr. 1 fra hver slutspilspulje går videre til finalerne/semifinalerne (måske også nr. 2 i nogle grupper). Semifinalerne og finalerne spilles torsdag aften og fredag formiddag som cup-turnering.

Ved uafgjort efter ordinær spilletid i kvart-, semi- og finaler forlænges kampen i 2 x 3 min., derefter 1 x 5 straffekast (5 forskellige spillere), og evt. efterfølgende 1 x 1 straffekast (samtlige spillere til rådighed), indtil et hold vinder.

En spiller må kun spille for ét hold i samme aldersklasse.

Aldersklasse U11 og U13:
Det er dog tilladt for piger at deltage BÅDE på et drengehold OG et pigehold samtidig.
Det er tilladt at benytte spillere i en højere rangerende række samtidig med, at de benyttes i den ordinære række.
De må dog kun deltage i maksimum to hold under turneringen.

I aldersklasse U15, U17 og U19:
Det er tilladt at benytte spillere i en til to højere rangerende række samtidig med, at de benyttes i den ordinære række.
De må dog kun deltage i maksimum to hold under turneringen.

Samtlige spillere skal på foranledning fra Turneringsledelsen kunne fremvise gyldig legitimation (helst med foto, fx pas).

Såfremt holdene har ens trøjer, skal sidstnævnte hold skifte trøjer.

Førstnævnte hold medbringer reglementeret bold og har opgiverkast.

Det er tilladt målmænd at benytte caps.

Protester.

Protest skal tilkendegives til dommeren umiddelbart efter slutfløjt, og inden næste kamp på banen er igangsat. Derefter går træneren til turneringsledelsen og udfylder en skriftlig protest sammen med et protestgebyr på DKK 400/60€.

Hvis protesten tages til følge, tilbagebetales gebyret.

Lyn/torden:
Det er Turneringsledelsens suveræne beslutning, om kampene skal genoptages eller afgøres før tid.

Trænere for involverede hold samt dommere skal henvende sig direkte til Turneringsledelsen for nærmere information. Det er imidlertid vores ambition at gennemføre så mange kampe som muligt.

Boldstørrelser

Der anvendes følgende boldstørrelse:

B-17, B-19 og B-23 Size 3: 58-60 cm – 425-475 gram
G-17, G-19, G-23 Size 2: 54-56 cm – 325-375 gram
B-15, G-15: Size 2: 54-56 cm – 325-375 gram,
B-13, G-13: Size 1: 50-52 cm – 290-330 gram
B-11, G-11: Size 0: 46- 49 cm – 225-300 gram