Turneringsplan 2022 - Program

Først når alle hold er blevet registreret og har betalt hold- og persongebyrer, starter planlægningen af Turneringsplan 2022, der består af fire etaper:

    • Gruppeinddeling
    • Indledende kampe
    • Mellemrunden
    • Finalerunden

 

Gruppeinddeling:

Alle hold fordeles efter køn: Drenge og piger.

Alle hold inddeles i alderskategorier: Boys 11, Boys 13, Boys 15 osv. samt Girls 11, Girls 13 … Girls 23.

Så inddeles hver alderskategori i forskellige grupper à 4-5 hold. Kun undtagelsesvist laves grupper à 3 eller 6 hold. Grupperne sammensættes således, at man helst ikke møder modstandere, som man kender fra den nationale turnering. Derfor lægges gruppeinddelingen ud på Internet omkring den 20. juni 2022, således at klubber har mulighed for at gøre Turneringsledelsen opmærksom på, om de skulle møde en modstander fra den hjemlige turnering. Sidste frist for indsigelser er 30. juni 2022.

Indledende kampe:

Derefter lægges alle kampe ud på 12-14 baner og dommere påsættes. I hver gruppe spiller man mod hinanden mandag og tirsdag.

Efter de ”Indledende Kampe” går holdene videre i to hovedgrupper: A og B.

Gruppe A er nr. 1 og 3 (undtagelsesvis også nr. 3) fra hver gruppe.
Gruppe B består af de øvrige hold, dvs. nr. 3, nr. 4, nr. 5 og evt. nr. 6.

Derpå laves en nye turneringsplan, ”Mellemrunden”, der først kan gøres færdig tirsdag aften, og som udleveres fra ”Informationen” kl. 22.

Mellemrunden

Mellemrunden afvikles onsdag og torsdag, hvorefter der laves en ”Finalerunde”. I ”Mellemrunden” spilles ligeledes i grupper à 4-5 hold, hvor alle møder alle.

Planen for ”Finalerunden” offentliggøres samtidig med ”Mellemrunden”, hvoraf det fremgår, hvilke placeringer der giver adgang til finalekampene.

Finalerunden:

Der laves to finalerunder: En for A-gruppen og en for B-gruppen.

Kun gruppevinderne fra Mellemrunden går videre til Finalerunden.

I hver hovedgruppe skal der spilles en finalekamp, men hvis der findes mange hold, fx i Girls 17, kan der blive tale om både kvartfinaler og semifinaler. I ”Finalerunden” er princippet, at kun vinderen går videre, hvorimod taberen er færdig.

Selve finalekampene foregår alle indendørs i Hal 1 og Hal 2 fredag den 15. juli 2022 fra kl. 8.00 til kl. 15.

Dog spilles finalerne for U23 torsdag aften den 14. juli 2022 i Hal 1 fra kl. 19.30.

NB! Hvis der i en alderskategori er for få hold, laves en gennemgående turnering, hvor finalekampen spilles af nr. 1 og 2.

Spilletider:

Alle kampe spilles 2 x 15 min.

Alle A-finaler spilles dog 2 x 20 min.

Offentliggørelsen af selve  turneringsplanen

Selve turneringsplanen offentliggøres på Internet den 20. juni 2022 eller umiddelbart derefter og bliver desuden trykt og udleveret ved check-in.

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer efter denne dato, fx hvis hold udebliver eller har tilmeldt sig en forkert alderskategori.

Oplysninger om ændringer fremgår af planen på Internet og ved opslag i foyer’en i Hallen. Endelig fremgår ændringerne også af den turneringsplan, der udleveres ved check-in.

Skulle der ske ændringer herefter, vil de berørte holde få særskilt besked.

SMS-service.

Kampresultater kan naturligvis findes via internet, men som noget forholdsvis nyt kan man også få resultaterne tilsendt til sin mobiltelefon (gælder p.t. kun Danmark, Norge og Sverige).

Via dette link kan man på forhånd abonnere på en bestemt gruppe, et bestemt hold (flere kampe) eller en bestemt kamp.

Når resultatet så er indrapporteret, sendes der automatisk en sms med kampresultatet. Prisen er ca. 3 DKK pr. sms.

QR-code.

Hvis du vil have turneringsprogrammet  for Cup 2022 downloadet til din smartphone (efter den 20. juni 2022), kan du enten klikke på dette link eller scanne nedenstående QR-code: