Samariterne - Førstehjælp

– Når uheldet er ude, er hjælpen nær

Når man så mange unge mennesker er samlet og skal spille ca. 1000 håndboldkampe, sker der uundgåeligt skader. En får vabler, en træder om på foden, mens en anden får en flænge ved øjet.

Heldigvis står vores førstehjælpere/samaritere (fysioterapeutstuderende, medicinstuderende, sygeplejerske og læge) parate til at at tilbyde deres assistance.

I første omgang ydes kompetent førstehjælp. Hvis skaden er stor og kræver lægehjælp eller måske hospitalsindlæggelse, så klarer samariterne også det praktiske med at skaffe kørsel, herunder ambulance.

Herudover er Dronninglund Cup også behjælpelig med kørsel for pårørende. I øvrigt er samariterteltet åbent, når der spilles kampe, og kan opsøges af alle, spillere, ledere, pårørende og – tilskuere.

Husk at medbringe det gule sygesikringsbevis, det blå EU-sygesikringsbevis eller anden form for sygeforsikringsbevis.