Protester!

- Senest 1 time efter kampens afslutning

Protester skal indgives til Turneringsledelsen senest 1 time efter kampens afslutning på en særlig blanket, som den protesterende part selv skal udfylde.

Når protesten er afleveret, vil et særligt ”Protestudvalg” nedsat af Dronninglund Cup behandle sagen og afsige en kendelse.

Protestgebyr: DDK 750,-.

Gebyret vil dog blive tilbagebetalt, hvis protesten godkendes.