Visumregler

– For statsborgere uden for Skandinavien og det meste af Europa

Generelt:

For statsborgere i Skandinavien og de fleste lande i Europa kræves ingen visum.

For statsborgere i andre lande anbefales det kraftigt på forhånd at undersøge reglerne for visum.

Ansøgning om visum:

En ansøgning om visum skal indgives via en dansk repræsentation, dvs. en ambassade eller et generalkonsulat, i udlandet. Ansøgningsskema udleveres på repræsentationen.

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan man hente oplysninger om visumreglerne, danske repræsentationer i udlandet og om aftaler med andre repræsentationer.

Vær opmærksom på, at i nogle lande har Danmark ikke en repræsentation, der kan behandle visumsager. I disse lande har Danmark som regel indgået en aftale med en repræsentation fra et andet Schengen-land, som så behandler visumansøgninger til Danmark. Hvis der hverken er en dansk repræsentation eller en repræsentation fra et andet Schengen-land, som kan behandle visumansøgninger til Danmark, kan ansøgningen indgives i et andet land, hvor Danmark er repræsenteret.

Dronninglund Cup – krav - visum:

I første omgang er det et krav fra Dronninglund Cup, at en klub, hvis spillere skal have visum, fremskaffer en godkendelse fra det nationale håndboldforbund med henblik på deltagelse i Dronninglund Cup 2022.

Dernæst skal klubben på forhånd have betalt hold- og persongebyr. Dette er ikke et krav, men det fremmer sagsbehandlingen.

Når disse to forhold er bragt i orden, skal den udenlandske klub sende en liste over deltagere, som klubben ønsker, skal deltage i dette års Dronninglund Cup. Listen skal indeholde fornavn, evt. mellemnavn(e), efternavn, fødselsdato samt pasnummer.

Herefter sender Dronninglund Cup en officiel invitation til den udenlandske klub. Denne invitation, skal anvendes i forbindelse med selve visumansøgningen

Sagsbehandlingstider.

Langt de fleste visumansøgninger behandles og afgøres på danske repræsentationer i udlandet. Afgørelsen kan i så fald træffes inden for få dage.

De mere komplicerede visumsager, som bliver behandlet i Udlændingestyrelsen, har for tiden en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 4-6 uger.

Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget i styrelsen. De nævnte tider er gennemsnitlige. Nogle sager kan derfor afgøres hurtigere, mens andre sager kan tage længere tid.

Derfor anbefaler Dronninglund Cup kraftigt, at udenlandske klubber allerede starter med at søge visum så hurtigt som muligt – senest 15. maj 2022.