Læge, fysioterapeut m.m.

– Hjælp til alle mulige situationer

Læge:

Hvis der opstår sygdom, eller hvis en deltager kommer til skade i tidsrummet mandag-fredag mellem kl. 8-16 henviser vi generelt til: Lægehuset, Stationsvej 10, Dronninglund, tlf. (+45) 98 84 18 88.

Informationskontoret hjælper gerne m.h.t. transport frem og tilbage (800-1000 m).

Udenfor Lægehusets åbningstider kan man kontakte Lægevagten, tlf. (+45) 70 150 300.

Skadestue:

Ved akut skade eller opstået sygdom kan man også henvende sig direkte til Skadestuen, Aalborg Sygehus Syd, tlf. (+45) 99 32 26 92 (akut). Der kræves ingen forudgående lægehenvisning.

Fysioterapeut:

Klinik for Fysioterapi, Rørholtvej 3a, Dronninglund, tlf. (+45) 98 84 28 00. Åbent mandag-fredag kl. 8-16.
Web: https://bene-fit.dk/dronninglund

Fysioterapeut/træning:

Dronninglund-Hallernes Træningscenter, Rørholtvej 18, Dronninglund, tlf. (+45) 98 84 23 87. Åbent mandag-fredag kl. 8-21.30.
Her kan man ofte finde en fysioterapeut, som man kan henvende sig til, og som kan give en personlig vejledning.
Web: http://www.dronninglundhallerne.dk

Kiropraktor:

Kiropraktisk Klinik, Smedegade 3,2, Dronninglund, tlf. (+45) 98 84 36 66. Åbent mandag-fredag mellem kl. 9 og 16.

Tandlæge:

Tandlægerne, Smedegade 3,1, Dronninglund, tlf. (+45) 98 84 11 42. Åbent mandag til fredag kl. 8-16.

Sygesikring - hvem, hvad?

Alle – uanset hjemland.

Uanset hvor du kommer fra, har du ret til gratis, akut sygehusbehandling, indtil du er rask nok til at kunne komme hjem. Al anden behandling og øvrige udgifter må du selv dække, evt. via din rejseforsikring, medmindre er borger i et andet EU-land eller i Schweiz.

 

EU-land – Schweiz.

Hvis du er er borger i et EU-land eller i Schweiz, har du, mod forevisning af det blå EU-sygesikringsbevis udstedt af sygeforsikringen i det land, du er forsikret i, ud over behandling på sygehus også ret til nødvendig behandling hos en alment praktiserende læge i Danmark efter samme regler som danskere.

 

Norden.

Hvis du er borger I et af de nordiske lande, får du, ud over det, der gælder for EU-borgere, også betalt hjemtransport i forbindelse med sygdom, hvis du er sygeforsikret i dit hjemland. Du behøver ikke noget særligt sundhedskort, men skal bare kunne fremlægge bevis for, at du er sygeforsikret.